dofinansowany jest przez Unię Europejską
Projekt Český Tĕšín/Cieszyn INEurope dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001096
Tĕšín Cieszyn in Europe

Aktuality

2.jpg

Revitalpark 2010

Realizace projektu: 2008 – 2010

V rámci tohoto společného předsevzetí města Český Těšín a gminy Cieszyn byly realizovány revitalizace dvou sousedících městských parků oddělených řekou Olší / Olzou – Masarykových sadů a okolí Zámecké hory (Góra Zamkowa). 

více
1.jpg

Začátky spolupráce měst Český Těšín a Cieszyn

Obě města spolupracují od devadesátých let minulého století, kdy politická situace dovolila bližší komunikaci mezi municipalitami Československa a Polska.

více
projekt-a-pl.jpg

Halsujte a vyberte společné logo města Český Těšín a Cieszyn

Jak jste již v průběhu minulého týdne jistě zaznamenali, města Český Těšín a Cieszyn, ve spolupráci s Euroregionem Těšínské Slezsko, realizují projekt „Český Těšín a Cieszyn společně“, jehož výstupem bude společné logo, které bude využíváno pro propagaci spolupráce obou měst.

více
projekt-a-pl.jpg

Český Těšín a Cieszyn společně | Vybíráme logo značky

Města Český Těšín a Cieszyn, ve spolupráci s Euroregionem Těšínského Slezska, realizují projekt „Český Těšín a Cieszyn společně“, jehož výstupem bude společné logo, které bude využíváno pro propagaci spolupráce obou měst.

 

ZAPOJ SE I TY!

Vyjádřit svůj názor či pocit a hlasovat na jeden ze dvou vybraných projektů můžeš zde:

  • 28.8.2021 v areálu Kulturního a společenského střediska „Střelnice“ v rámci organizované akce „Ukončení prázdnin“,
  • Od 30.8.2021 do 08.9.2021 v prostorách českotěšínské radnice,
  • 4.9.2021 v rámci akce “Dobový jarmark” ve stánku Turistického informačního centra na náměstí ČSA,
  • 8.8.2021 v COK Dom Narodowy,
  • Od 30.8.2021 do 08.9.2021 v prostorách Ratusza w Cieszynie.

Na všech místech budou dostupné hlasovací lístky či informace, kde je možné se k nim dostat.

více
img20201215141017-mensi.jpg

Setkání Stálého týmu pro spolupráci Českého Těšína a Cieszyna

Již podruhé se sešel Stálý tým pro spolupráci Českého Těšína a Cieszyna složený ze zástupců obou měst a Euroregionu Těšínského Slezska. Jednání tentokrát dominovalo téma probíhající pandemie a její vliv na připravované projekty, především na konání pravidelných setkání Zastupitelů města Český Těšín a zástupců Rady Miejskiej Cieszyna.

Všichni přítomní v čele s vrcholovými představiteli obou měst, paní starostkou Gabrielou Hřebačkovou a paní burmistrz Gabrielou Staszkiewicz, a euroregionu panem Tomášem Balcarem a panem Bogdanem Kasperkem se shodli na tom, že ani současná složitá situace nemůže přerušit léty prověřenou spolupráci měst sousedících na březích řeky Olše. Dnešní doba si žádá využití moderních technologií a další setkání zastupitelů a radních nebude výjimkou. Pokud nám tedy současná epidemiologická situace neumožní se setkat osobně, příští společné zasedání Zastupitelů města Český Těšín a zástupců Rady Miejskiej Cieszyna bude probíhat on-line.

Předmětem diskuze byly také připravované projekty, které vycházejí ze Strategie přeshraniční spolupráce Českého Těšína a Cieszyna a to především projekt Český Těšín a Cieszyn společně, ale také nové projekty, které zkrášlí naše města v budoucích letech.

více
1.jpg

Zasedání městských rad Cieszyna a Českého Těšína

21. listopadu 2019 se v zasedací místnosti radnice v Cieszyně uskutečnilo zasedání městských rad Cieszyna a Českého Těšína. Setkání bylo věnováno prezentaci česko-polského projektu Český Těšín­/Cieszyn INEurope, který byl dokončen v srpnu tohoto roku. Připomeňme, že hlavním cílem projektu bylo zpracování harmonogramu do roku 2025, strategie přeshraniční spolupráce Cieszyna a Českého Těšína, jinak řečeno formulace pokynů pro další spolupráci, definování společných aktivit a projektů s cílem prohloubení integrace obou měst v úské spolupráci s regionálním partnerem –Euroregionem Těšínské Slezsko. Na projektu se podíleli čtyři partneři a to: město Český Těšín (vedoucí partner), město Cieszyn, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” a Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (Partneři projektu).

 

více
2.JPG

Konference shrnující projekt

Minulý patek 30. srpna jsme shrnuli a prezentovali efekty realizace partnerského projektu měst Cieszyn a Český Těšín, a obou stran Euroregionu Těšínské Slezsko „Cieszyn /Český Těšín. IN Europe”. 

Na konferenci se sešli zástupci projektových partnerů, odborníků a institucí implementujících program Interreg V-A Česká republika-Polsko. Byly představeny aktivity provedené v polsedních měsících, a také předpoklady výsledné analyticko-strategické studie, která definuje budoucí spolupráci měst v oblasti našeho Euroregionu.

více
3.jpg

Studijní návštěvy v projektu

Pokračujeme v práci úřadů obou měst, zástupců partnerů a odborníků projektu "Cieszyn / Český Těšín. IN Europe “. Hledámé nové výzvy a inspiraci pro spolupráci Českého Těšína a Cieszyna v rámci euroregionu Těšínské Slezsko. Nejprve během studijní návštěvy do evropského dvojměsta Słubice a Frankfurt nad Odrou, seznámili jsme se se základními principy spolupráce mezi oběma městy a aktivitami Euroregionu Pro Europa Viadrina. Navštivili jsme Collegium Polonicum a Słubské Sportovní a Rekreační Středisko sp. Z o.o. Byly nám taky představeny podrobnosti fungování přeshraniční autobusové linky 983, Słubsko-Frankfurtského Centrum Spolupráce a polsko-německé turistické informace ve frankfurtském domě Bolfras.

Děkujeme hostitelům těchto měst a řediteli polské části Euroregionu Pro Europa Viadrina za uvítaní a velmi hodnotný a zajímavý program.

Během studijní návštěvy na slovinsko-italském pohraničí v Nové Gorici a Gorizzi jsme hledali novou inspiraci, zkoumali jsme dobré postupya vyměňovali jsme si zkušenosti s přeshraničními aktivitami. Děkujeme!

více

NAPIŠTE NÁM

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
*Povinné pole