dofinansowany jest przez Unię Europejską
Projekt Český Tĕšín/Cieszyn INEurope dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001096
Tĕšín Cieszyn in Europe

Aktuality

269950495-4973212496074223-1652692285025956761-n.jpg

ZÓNA SPOLEČNÝCH AKTIVIT

V rámci kampaně k projektu „Český Těšín a Cieszyn společně” jsme pro vás připravili ohlédnutí za již realizovanými projekty měst Český Těšín a Cieszyn. Dnes si připomeneme realizaci projektu "ZÓNA SPOLEČNÝCH AKTIVIT". Realizace projektu: 2017 – 2020.
Cílem tohoto projektu bylo aktivovat a posílit integraci obou partnerských samospráv – Českého Těšína a Cieszyna.
více
6.jpg

OpenAirMuseum.Cieszyn. Český Těšín

Realizace projektu: 2017 – 2019

V rámci realizace projektu OpenAirMuseum.Cieszyn.Český Těšín došlo k revitalizaci dosud málo využívané části nábřeží hraniční řeky Olše / Olzy. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení turistické atraktivity této oblasti. Na české straně byly provedeny stavební práce a sadové úpravy.

více
5.JPG

Info TESSIN | Info TESSIN II

INFO TESSIN | Realizace projektu: 2012

Předmětem projektu INFO TESSIN bylo vytvoření celistvé nabídky společných propagačních materiálů obou měst, jejichž cílem byla popularizace místních atrakcí a spolupráce měst.

 

více
4.jpg

SportPark - Sportovní sady

Realizace projektu: 2010 – 2012

Náplní tohoto projektu byla revitalizace a rozšíření oblíbených městských parků: Adama Sikory v Českém Těšíně a Pod Wałką v Cieszynie. Výsledkem realizace projektu je vznik přeshraničního areálu pro volnočasové aktivity.

více
3.JPG

SPORTMOST – Sportovní lávka  

Realizace projektu: 2010 – 2012

V rámci realizace tohoto projektu byla vybudována Sportovní lávka, která se stala komunikačním uzlem v rekreačně sportovní oblasti měst Český Těšín a Cieszyn.

více
2.jpg

Revitalpark 2010

Realizace projektu: 2008 – 2010

V rámci tohoto společného předsevzetí města Český Těšín a gminy Cieszyn byly realizovány revitalizace dvou sousedících městských parků oddělených řekou Olší / Olzou – Masarykových sadů a okolí Zámecké hory (Góra Zamkowa). 

více
1.jpg

Začátky spolupráce měst Český Těšín a Cieszyn

Obě města spolupracují od devadesátých let minulého století, kdy politická situace dovolila bližší komunikaci mezi municipalitami Československa a Polska.

více
projekt-a-pl.jpg

Halsujte a vyberte společné logo města Český Těšín a Cieszyn

Jak jste již v průběhu minulého týdne jistě zaznamenali, města Český Těšín a Cieszyn, ve spolupráci s Euroregionem Těšínské Slezsko, realizují projekt „Český Těšín a Cieszyn společně“, jehož výstupem bude společné logo, které bude využíváno pro propagaci spolupráce obou měst.

více
projekt-a-pl.jpg

Český Těšín a Cieszyn společně | Vybíráme logo značky

Města Český Těšín a Cieszyn, ve spolupráci s Euroregionem Těšínského Slezska, realizují projekt „Český Těšín a Cieszyn společně“, jehož výstupem bude společné logo, které bude využíváno pro propagaci spolupráce obou měst.

 

ZAPOJ SE I TY!

Vyjádřit svůj názor či pocit a hlasovat na jeden ze dvou vybraných projektů můžeš zde:

  • 28.8.2021 v areálu Kulturního a společenského střediska „Střelnice“ v rámci organizované akce „Ukončení prázdnin“,
  • Od 30.8.2021 do 08.9.2021 v prostorách českotěšínské radnice,
  • 4.9.2021 v rámci akce “Dobový jarmark” ve stánku Turistického informačního centra na náměstí ČSA,
  • 8.8.2021 v COK Dom Narodowy,
  • Od 30.8.2021 do 08.9.2021 v prostorách Ratusza w Cieszynie.

Na všech místech budou dostupné hlasovací lístky či informace, kde je možné se k nim dostat.

více
img20201215141017-mensi.jpg

Setkání Stálého týmu pro spolupráci Českého Těšína a Cieszyna

Již podruhé se sešel Stálý tým pro spolupráci Českého Těšína a Cieszyna složený ze zástupců obou měst a Euroregionu Těšínského Slezska. Jednání tentokrát dominovalo téma probíhající pandemie a její vliv na připravované projekty, především na konání pravidelných setkání Zastupitelů města Český Těšín a zástupců Rady Miejskiej Cieszyna.

Všichni přítomní v čele s vrcholovými představiteli obou měst, paní starostkou Gabrielou Hřebačkovou a paní burmistrz Gabrielou Staszkiewicz, a euroregionu panem Tomášem Balcarem a panem Bogdanem Kasperkem se shodli na tom, že ani současná složitá situace nemůže přerušit léty prověřenou spolupráci měst sousedících na březích řeky Olše. Dnešní doba si žádá využití moderních technologií a další setkání zastupitelů a radních nebude výjimkou. Pokud nám tedy současná epidemiologická situace neumožní se setkat osobně, příští společné zasedání Zastupitelů města Český Těšín a zástupců Rady Miejskiej Cieszyna bude probíhat on-line.

Předmětem diskuze byly také připravované projekty, které vycházejí ze Strategie přeshraniční spolupráce Českého Těšína a Cieszyna a to především projekt Český Těšín a Cieszyn společně, ale také nové projekty, které zkrášlí naše města v budoucích letech.

více

NAPIŠTE NÁM

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
*Povinné pole