dofinansowany jest przez Unię Europejską
Projekt Český Tĕšín/Cieszyn INEurope dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001096
Tĕšín Cieszyn in Europe

Aktuality

ZÓNA SPOLEČNÝCH AKTIVIT

V rámci kampaně k projektu „Český Těšín a Cieszyn společně” jsme pro vás připravili ohlédnutí za již realizovanými projekty měst Český Těšín a Cieszyn. Dnes si připomeneme realizaci projektu "ZÓNA SPOLEČNÝCH AKTIVIT". Realizace projektu: 2017 – 2020.
Cílem tohoto projektu bylo aktivovat a posílit integraci obou partnerských samospráv – Českého Těšína a Cieszyna.
Díky rozvoji spolupráce mezi odděleními a odbory, které jsou zodpovědné za propagaci, kulturu a sport a také mezi městskými kulturními a sportovními institucemi i dalšími organizacemi, které působí na území obou partnerských obcí, došlo k vytvoření přeshraniční sítě pro spolupráci, na základě které byly iniciovány různé další aktivity. V rámci této spolupráce vznikl také oblíbený společný dvojjazyčný kalendář a dvojjazyčné letáky propagující akce organizované oběma městy. V rámci projektu byly rovněž vytvořeny společné upomínkové předměty, které propagovaly přeshraniční spolupráci obou partnerských měst.
 
 

Projekt „Český Těšín a Cieszyn společně“ je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Program Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014 – 2020 a rozpočtu Polské republiky

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002580

NAPIŠTE NÁM

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
*Povinné pole