dofinansowany jest przez Unię Europejską
Projekt Český Tĕšín/Cieszyn INEurope dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001096
Tĕšín Cieszyn in Europe

Aktuality

Začátky spolupráce měst Český Těšín a Cieszyn

Obě města spolupracují od devadesátých let minulého století, kdy politická situace dovolila bližší komunikaci mezi municipalitami Československa a Polska.

V roce 1991 vstoupila v platnost dohoda o bezvízovém styku mezi oběma státy, která rozšířila kontakty mezi vedením měst Český Těšín a Cieszyn. Stále častější kooperační jednání vedla k podpisu „Smlouvy o spolupráci mezi městy Český Těšín a Cieszyn“ dne 14. června roku 1996. Tato smlouva navazovala na původní „Smlouvu o přátelství“ z roku 1985 a v určitém smyslu rozšířila spolupráci do dalších různorodých oblastí. Již v té době bylo realizováno mnoho společných projektů především v oblasti kultury a propagace. Dne 22.04.1998 byla podepsána velmi důležitá smlouva o vytvoření společného Euroregionu Těšínské Slezsko, který se stal garantem další spolupráce a rovným partnerem, podporujícím kooperační snažení obou stran. Po vstupu Polska a České republiky do Evropské Unie byly, a nadále i jsou, realizovány společné projekty v rámci podpory přeshraniční spolupráce (např. označení turistických tras obou měst či příprava strategie „Těš se Těšínem – Zahrada dvou břehů“) – některé ze společných projektů si spolu budeme moci připomenout v následujících týdnech a měsících.

 

Podrobnosti zde:

https://openairmuseum.info/cz/dzialy/Ol%C5%A1e%20spojuje/Spolupr%C3%A1ce%20%20m%C4%9Bst

 

Projekt „Český Těšín a Cieszyn společně“ je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Program Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014 – 2020 a rozpočtu Polské republiky

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002580

 

 

NAPIŠTE NÁM

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
*Povinné pole