dofinansowany jest przez Unię Europejską
Projekt Český Tĕšín/Cieszyn INEurope dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001096

POPIS PROJEKTU

Projekt: Český Těšín/Cieszyn INEurope
Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001096

Po vstupu České republiky a Polska do Evropské unie, a následně do Schengenského prostoru, došlo ke změnám priorit v oblasti mezinárodní spolupráce, která zahrnuje také přeshraniční spolupráci. Změny ve společnosti, v ekonomice i změny politické způsobily to, že v příhraničních regionech došlo ve velmi krátkém čase k přehodnocení cílů i výzev pro přeshraniční spolupráci. Vstup obou zemí do Schengenského prostoru způsobil to, že již zmizely aktuální problémy související s prostorovými překážkami, kontrolním systémem nebo svobodným pohybem osob a zboží. Tyto problémy byly výrazně vidět také v obou městech, v Cieszyně i Českém Těšíně, kde jejich překonávání bylo jedním z hlavních cílů institucionální spolupráce do roku 2007. V rámci programového období 2007-2013 bylo z Operačního programu přeshraniční spolupráce realizováno mnoho investičních projektů, které propojily obě města. Například nábřeží řeky Olše, které bylo v minulosti kontrolovanou oblastí s nepříliš atraktivním vzhledem, bylo díky těmto projektům značně oživeno. Po roce 2007, po vstupu do Schengenského prostoru, najednou přestalo existovat mnoho bariér v oblasti prostoru, správy, politiky i práva. Bohužel zůstala na české i polské straně jedna z těch velmi zásadních překážek ve formě kulturně-historické a mentální hranice, vytvořená mnohaletou izolací v letech 1945-1989. Díky vstupu do Schengenského prostoru se podařilo propojit obě města v jeden celek, jehož centrem je řeka Olše. Nepodařilo se ale zajistit dlouhodobý společný plán na vzájemné poznávání se a budování společného prostoru pro kulturní a společenský život na polské i české straně Těšína, který by byl postaven na základech institucionální spolupráce mezi oběma samosprávami.

 

více

Aktuality

img20201215141017-mensi.jpg

Setkání Stálého týmu pro spolupráci Českého Těšína a Cieszyna

Již podruhé se sešel Stálý tým pro spolupráci Českého Těšína a Cieszyna složený ze zástupců obou měst a Euroregionu Těšínského Slezska. Jednání tentokrát dominovalo téma probíhající pandemie a její vliv na připravované projekty, především na konání pravidelných setkání Zastupitelů města Český Těšín a zástupců Rady Miejskiej Cieszyna.

Všichni přítomní v čele s vrcholovými představiteli obou měst, paní starostkou Gabrielou Hřebačkovou a paní burmistrz Gabrielou Staszkiewicz, a euroregionu panem Tomášem Balcarem a panem Bogdanem Kasperkem se shodli na tom, že ani současná složitá situace nemůže přerušit léty prověřenou spolupráci měst sousedících na březích řeky Olše. Dnešní doba si žádá využití moderních technologií a další setkání zastupitelů a radních nebude výjimkou. Pokud nám tedy současná epidemiologická situace neumožní se setkat osobně, příští společné zasedání Zastupitelů města Český Těšín a zástupců Rady Miejskiej Cieszyna bude probíhat on-line.

Předmětem diskuze byly také připravované projekty, které vycházejí ze Strategie přeshraniční spolupráce Českého Těšína a Cieszyna a to především projekt Český Těšín a Cieszyn společně, ale také nové projekty, které zkrášlí naše města v budoucích letech.

více
1.jpg

Zasedání městských rad Cieszyna a Českého Těšína

21. listopadu 2019 se v zasedací místnosti radnice v Cieszyně uskutečnilo zasedání městských rad Cieszyna a Českého Těšína. Setkání bylo věnováno prezentaci česko-polského projektu Český Těšín­/Cieszyn INEurope, který byl dokončen v srpnu tohoto roku. Připomeňme, že hlavním cílem projektu bylo zpracování harmonogramu do roku 2025, strategie přeshraniční spolupráce Cieszyna a Českého Těšína, jinak řečeno formulace pokynů pro další spolupráci, definování společných aktivit a projektů s cílem prohloubení integrace obou měst v úské spolupráci s regionálním partnerem –Euroregionem Těšínské Slezsko. Na projektu se podíleli čtyři partneři a to: město Český Těšín (vedoucí partner), město Cieszyn, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” a Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (Partneři projektu).  
více

NAPIŠTE NÁM

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
*Povinné pole