dofinansowany jest przez Unię Europejską
Projekt Český Tĕšín/Cieszyn INEurope dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001096
Tĕšín Cieszyn in Europe

Aktuality

Halsujte a vyberte společné logo města Český Těšín a Cieszyn

Jak jste již v průběhu minulého týdne jistě zaznamenali, města Český Těšín a Cieszyn, ve spolupráci s Euroregionem Těšínské Slezsko, realizují projekt „Český Těšín a Cieszyn společně“, jehož výstupem bude společné logo, které bude využíváno pro propagaci spolupráce obou měst.

 

Pokud byste se do hlasování rádi zapojili, ale stále ještě váháte, kterému ze dvou grafických návrhů dáte svůj hlas, možná vám v rozhodování pomůže přiblížení myšlenky vzniku jednotlivého logotypu:

Koncept A vychází ze znaků, které lze interpretovat jako připínáčky pro označování míst na mapě. Mohou být také spojeny s háčky - prvky těšínského kroje. Blízko sebe vypadají „špendlíky“ jako zaseknuté na jednom místě. Tímto způsobem vytvářejí stylizovaný tvar srdce ze dvou polovin - dvě města na obou stranách řeky tvoří jeden organismus - „Cieszyn a Český Těšín společně“. Volný prostor mezi znaky symbolizuje řeku Olši.

Koncept B vychází z rozdílů v pravopisu názvu města v českém i polském jazyce. Slovo „Cie · šín“ vzniklo spojením první slabiky názvu města „Cie · szyn“ s druhou slabikou druhého slova názvu města „Český Tě · šín“. „Cie · šín“ - toto spojení má ilustrovat společné aktivity a silný vztah měst ležících na obou stranách řeky Olše, která byla prezentována jako modrá čára oddělující zelený čtverec.  Společné aktivity zdůrazňuje zeleň, která jako most spojuje obě poloviny čtverce.

Jak a kde se do hlasování o vítězný návrh společného loga můžete zapojit?

  • 8. 2021 do 8. 9. 2021 v prostorách českotěšínské radnice (PO 8.00 - 17.30, ÚT a ČT 8.00 - 15.00; ST 8.00 - 16.30, PÁ 8.00 - 14.30)
  • 9. 2021 v rámci akce "Dobový jarmark" ve stánku Turistického informačního centra na náměstí ČSA
  • 8. 2021 do 08. 9. 2021 v prostorách Ratusza w Cieszynie.

Na všech místech budou dostupné hlasovací lístky či informace, kde jsou k dispozici.

Neváhejte, zapojte se do hlasování a rozhodněte!


Projekt „Český Těšín a Cieszyn společně“ je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Program Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014 – 2020

NAPIŠTE NÁM

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
*Povinné pole